Vaihtoehto yrittäjyyden ja palkkatyön välillä

Osuuskunta on yritys, jonka tavoitteena on tukea jäsentensä ja työntekijöiden elinkeinoa ja taloutta tai muita yhteisiä tavoitteita.
Osuuskunnan voi perustaa lain mukaan yksi henkilö, yhteisö tai yritys, mutta jos jäsenet haluavat pysyä työttömyysturvan piirissä, jäseniä tulee olla vähintään seitsemän, ettei heitä pidetä yrittäjinä. Napakassa on noin 30 jäsentä.
Mikäli työntekijän ansionsa ovat pienet, hänellä on oikeus soviteltuun päivärahaan edellyttäen, ettei hänellä ole muita esteitä työttömyysturvan maksamiselle. Työttömyysturvan säilyminen kannattaa aina tarkistaa omata liitosta tai TE-toimistosta.
Osuuskuntaa koskevat samat vero- ja muut lait kuin muitakin yrityksiä. Osuuskunnan hallintoa hoitaa jäsenten valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja. Päätäntävalta jakaantuu jäsen ja ääni -periaatteella tasan jäsenten kesken. Jäsenyys ei ole edellytys henkilön työnsaannille tai työntekemiselle.
Osuuskunta markkinoi usein jäsentensä osaamista ja osuuskunnan jäsenet voivat tehdä yhdessä isompia töitä tai toimia toistensa sijaisena. Voit jakaa kokemuksia ja ratkoa ongelmia yhdessä muiden kanssa tai vaikka kehitellä uusia tuotteita. Et ole yksin. Myös toimeksiantajalle olet turvallisempi kumppani, koska takanasi on verkkosto muita osaajia.

NAPAKKA osuuskunta on työväline
 • Väline satunnaisen tai osa-aikaisen työn toteuttamiseen, jäsenyys ei ole pakollinen
 • Saada työtä useammalta työnantajalta
 • Saada työtilaisuuksien kautta mahdollisimman täysiaikainen työ ja sitä kautta kohtuullinen ansiotaso
 • Matalakynnys yrittäjyyteen, varovainen, riskitön alku
 • Asiakkaiden hankintakanava
 • Mahdollisuus kokeilla uusia asioita, ideoita
 • Verkostoitumisen paikka, voi kehittää yhteisiä tuotteita ja palveluja
 • Markkinointikanava jäsenten yhteisille palveluille
 • Myy ja markkinoi asiakkaille omaa osaamistaan
 • Päättää itse työajoistaan ja palkastaan (hinnoittelu)
 • Työsopimus osk:n ja työntekijän välillä, osuuskunta on työnantaja
 • Sopimus työstä ja sen hinnasta asiakkaan ja työntekijän välillä
 • Voi työskennellä, jäsenyys ei ole pakollinen
Osuuskunnan rooli
 • Hoitaa työnantajan velvollisuudet
  • Lakisääteiset eläke- ja sosiaaliturvamaksut sekä vakuutukset
  • Vastuu-, potilas- ja oikeusturvavakuutukset
  • Hoitaa kirjanpidon ja yleiset toimistotyöt
 • Osallistuu työnhankintaan
 • Markkinoi palveluja mahdollisuuksien mukaan
 • Laskuttaa asiakkaat ja niiden pohjalta maksaa palkat (bruttopalkaksi jää noin puolet laskutuksesta)
 • Toimittaa tarvittavat raportit työntekijöille (esim. työvoimatoimistoa, amm.liittoa jne. varten)
 • Opastaa ja neuvoo
 • Kouluttaa mahdollisuuksien mukaan