Metsuripalvelut

Napakan kautta voit tilata myös ammattimetsurin puukaatoihin, pihojen ja piennarten siivoamisen raivaussahalla tai vaikkapa metsäpalstan harvennushakkuun.

Kysy ajoissa tarjous – varsinkin harvennuksiin ja istutuksiin liittyen!